Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach

wydobywanie

Gips modelowy biały GMB-2,5

Gips modelowy biały GMB-2,5 to zmodyfikowane spoiwo mineralne o podwyższonej wytrzymałości, produkowane w oparciu o gips powstały z prażenia naturalnego kamienia gipsowego o najwyższych parametrach, ze złoża NOWY LĄD.
Stosowany głównie do sporządzania modeli, odlewania form gipsowych, a przede wszystkim w pracach rzeźbiarskich i sztukatorskich. Mała wartość ekspansji w czasie wiązania gipsu powoduje dobre odwzorowanie kształtów drobnych elementów sztukateryjnych.

Dane techniczne

Początek wiązania: nie wcześniej ni?po 6 min.
Wytrzymałość na zginanie po 2h 2,5 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 2h nie mniej ni?5,0 N/mm2
Współczynnik wodno-gipsowy około 60/100
Ekspansja po 2h max 0,30%

Rodzaj opakowania
Worki papierowe z wkładk?foliow?o wadze 20 kg.

Warunki transportu i przechowywania
Spoiwa gipsowe przewozi?i przechowywa?w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach.
Chroni?przed wilgoci?
Absorpcja wilgoci może doprowadzi?do zmiany własności fizycznych gipsu: czasu wiązania oraz wytrzymałości.

Pobierz cennik

> Gips-mod-bialy-gmb

Przewi?stron?do góry

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd | Sp. z o.o. | w Niwnicach | 59-600 | Lwówek Śląski | Kontakt